“ACOB Construction" ın başlıca məqsədi öz işində keyfiyyət prinsipini əsas tutaraq  kommersiya və yaşayış obyektlərinin Azərbaycanda beynəlxalq səviyyədə layihələndirilməsi və inşa edilməsi kimi xidmətlər göstərməklə müştərilərin tələblərini yüksək səviyyədə ödəməkdir. Bununla əlaqədar olaraq şirkətin rəhbərliyi tərəfindən bu istiqamətdə aşağıdakı hədəflər müəyyənləşdirilmişdir:
1-Qanunvericiliyin tələblərinə ciddi əməl edərək Təşkilatda və onun struktur bölmələrində keyfiyyəti idarəetmə sistemini davamlı olaraq yaxşılaşdırmaq; 2-Keyfiyyət Menecment Sisteminin işini qurmaq və inkişaf etdirmək;
3-Müştərilərin tələb və təkliflərinə uyğun olaraq aparılan tikinti-quraşdırma işlərinin və göstərilən digər xidmətlərin keyfiyyətini daim yüksəltmək;
4-Müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq əməkdaşların peşəkarlıq səviyyəsini daim yüksəltmək və qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün onların potensial imkanlarından istifadə etmək;
5-Təşkilatın və onun struktur bölmələrinin  fəaliyyəti ilə bağlı normativ sənədlərin tələblərini yerinə yetirmək;
6-Müştərilərin məmnunluğunu qazanmaq üçün Təşkilatda və onun struktur bölmələrində bütün mövcud riskləri nəzərə almaqla  müqavilə öhtəliklərini vaxtında  və keyfiyyətlə yerinə yetirmək;
7-Təşkilatın mühitini müəyyənləşdirmək və onun beynəlxalq arenaya inteqrasiyasını təmin etməklə ən qabaqcıl Tikinti şirkəti kimi tanınmaq


Bizimlə əlaqə:
055-229-36-02
office@acob.az
Ünvan: Bakı ş.Heyder Eliyev pr. 152 Çinar Plaza (11-ci mərtəbə)

Rəsmi sayt - acob.az